Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

19. nov. 2010
Rådets høringssvar om styrket indsats i ghettoområderne
Rådet finder italesættelsen af problemet med ord som ghetto dybt problematisk og stigmatiserende. I stedet for at tale om ghettoområder vil Rådet bruge begrebet udsatte boligområder. Den eksisterende debat om udsatte boligområder mangler fokus på fattigdom som et centralt bagvedliggende problem.  
Læs høringssvar
15. okt. 2010
Lovforslag om Udbetaling Danmark
Høringssvar til lovforslag om Udbetaling Danmark Mange socialt udsatte borgere vil have meget vanskeligt ved at bruge selvbetjeningsløsninger og har derfor behov for det personlige møde med en ansvarlig sagsbehandler for at kunne forklare sin sag. Det er derfor helt centralt, at kommunerne fortsat har pligt og de fornødne ressourcer til at servicere borgere, der ikke er i stand til at benytte Udbetaling Danmarks elektroniske løsninger.
Læs høringssvar
10. okt. 2010
Høringssvar vedr. Skatteministeriets lovforslag til effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige
Lovforslaget vil bl.a. indføre hjemmel til lønindeholdelse for at inddrive gæld til DSB, Licenskontoret mv. også for borgere, der har et rådighedsbeløb under den grænse, der er sat i forhold til inddrivelse af anden gælde til det offentlige. Der bliver dermed adgang til både at lave dobbelt lønindeholdelse og lønindeholdelse hos borgere, der reelt ingen betalingsevne har. Rådet for Socialt Udsatte kritisere dette skarpt.  
Læs høringssvar
16. mar. 2010
Om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer
Svar på høring om rapport fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Rådet for Socialt Udsatte hilser rapporten velkommen. Det er en interessant rapport, som rummer mange gode og vigtige analyser og overvejelser. Finansieringen af arbejdet og de offentlige tilskud til dette er af meget stor betydning for de frivillige sociale organisationers arbejde for socialt udsatte mennesker.
Læs høringssvar