Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

23. nov. 2020
Rådet anbefaler permanentgørelse af ordningen med det sociale frikort
I høringssvar til forslag til ændring af lov om det sociale frikort svarer Rådet bl.a., at det er positivt, at der foreslåes en forlængelse. Men Rådet anbefaler permanentgørelse.
Læs høringssvar
12. nov. 2020
Social- og indenrigsministeren bør kunne udpege en repræsentant til at indgå i Epidemikommission
Der er brug for at indtænke det sociale område så tidligt som muligt i håndteringen af en epidemi, så kuren ikke bliver værre end smitten, påpeger Rådet for Socialt Udsatte i høringssvar til lov vedr. epidemier.
Læs høringssvar
26. okt. 2020
Zoneforbud mv. er udtryk for en politik, der bekæmper hjemløse og ekstremt marginaliserede mennesker fremfor at bekæmpe hjemløshed og marginalisering
Rådet for Socialt Udsatte støtter ikke lovforslag, der fastholder mulighed for at udstede zoneforbud.
Læs høringssvar
19. aug. 2020
Rådet støtter forslag om at bygge Basalboliger
I Rådets høringssvar ifm. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene støtter Rådet bl.a. op om forslaget om basalboliger, om straming af reglerne for sammenlægning af boliger og den fortsatte finansiering af Center for Boligsocialt Arbejde.
Læs høringssvar
14. aug. 2020
Bedre styring af offentlig behandling for alkoholmisbrug er ikke nok til at højne kvaliteten af tilbuddene.
Rådet forholder sig overordnet positivt til lovforslag om bedre styring af offentligt finansieretbehandling for alkoholmisbrug. Rådet bemærker dog, at forslaget alene har fokus på at styrkekvaliteten ved at give kommunerne bedre muligheder for styring frem for at sikre en høj ogensartet kvalitet i alle tilbud.
Læs høringssvar
25. feb. 2020
Social stofmisbrugsbehandling styrkes og udvides i kriminalforsorgens institutioner
Rådet støtter de foreslåede lovændringer i udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Adgang til social behandlingstilbud mod stofmisbrug for indsatte i kriminalforsorgens institutioner).
Læs høringssvar
21. feb. 2020
Rådet støtter forslag om gratis rygestoplægemidler
Rådet ser positivt på forslaget om, at kommuner uden at skulle søge om dispensation vederlagsfrit kan udlevere rygestoplægemidler.
Læs høringssvar
21. feb. 2020
Opgør med kviklån vil være tll gavn for socialt udsatte
Nyt lovforslag, der gør op med kviklån, vil samlet set være til gavn for socialt udsatte.
Læs høringssvar
18. feb. 2020
Adgang til psykologhjælp ved vold i nære relationer er vigtig
Rådet bakker op om bestræbelsen på at forbedre vilkårene for kvinder, der har væretudsat for vold i nære relationer. I den forbindelse er adgangen til psykologhjælp et vigtigtbidrag.
Læs høringssvar
14. feb. 2020
Vigtigt skridt for at sikre tandbehandling til socialt udsatte
Dårlig tandsundhed er et stort problem for mange socialt udsatte, der skader deres almindelige sundhed og mulighed for at indgå i sociale sammenhæng. Rådet ser lovforslaget om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere som et vigtigt skridt for at sikre tandbehandling for en del socialt udsatte, og har en række bemærkninger.
Læs høringssvar
06. feb. 2020
Fortsat straf for "utryghedsskabende tiggeri" er ikke løsningen
Skærpet straf for såkaldt utryghedsskabende tiggeri løser ikke de problemer, der er forbundet med hjemløshed og ekstrem fattigdom – tværtimod.
Læs høringssvar
07. nov. 2019
Retssikkerhed bør vægtes meget højt ved adoption uden samtykke
Rådet for Socialt Udsatte har bemærkninger til lovforslag om tvangsadoption uden forældresamtykke, og kan ikke støtte den del af forslaget, der vedrører ændring af § 23 i lov om forældreansvar.
Læs høringssvar