Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

25. feb. 2020
Social stofmisbrugsbehandling styrkes og udvides i kriminalforsorgens institutioner
Rådet støtter de foreslåede lovændringer i udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Adgang til social behandlingstilbud mod stofmisbrug for indsatte i kriminalforsorgens institutioner).
Læs høringssvar
21. feb. 2020
Rådet støtter forslag om gratis rygestoplægemidler
Rådet ser positivt på forslaget om, at kommuner uden at skulle søge om dispensation vederlagsfrit kan udlevere rygestoplægemidler.
Læs høringssvar
21. feb. 2020
Opgør med kviklån vil være tll gavn for socialt udsatte
Nyt lovforslag, der gør op med kviklån, vil samlet set være til gavn for socialt udsatte.
Læs høringssvar
18. feb. 2020
Adgang til psykologhjælp ved vold i nære relationer er vigtig
Rådet bakker op om bestræbelsen på at forbedre vilkårene for kvinder, der har væretudsat for vold i nære relationer. I den forbindelse er adgangen til psykologhjælp et vigtigtbidrag.
Læs høringssvar
14. feb. 2020
Vigtigt skridt for at sikre tandbehandling til socialt udsatte
Dårlig tandsundhed er et stort problem for mange socialt udsatte, der skader deres almindelige sundhed og mulighed for at indgå i sociale sammenhæng. Rådet ser lovforslaget om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere som et vigtigt skridt for at sikre tandbehandling for en del socialt udsatte, og har en række bemærkninger.
Læs høringssvar
06. feb. 2020
Fortsat straf for "utryghedsskabende tiggeri" er ikke løsningen
Skærpet straf for såkaldt utryghedsskabende tiggeri løser ikke de problemer, der er forbundet med hjemløshed og ekstrem fattigdom – tværtimod.
Læs høringssvar
07. nov. 2019
Retssikkerhed bør vægtes meget højt ved adoption uden samtykke
Rådet for Socialt Udsatte har bemærkninger til lovforslag om tvangsadoption uden forældresamtykke, og kan ikke støtte den del af forslaget, der vedrører ændring af § 23 i lov om forældreansvar.
Læs høringssvar
23. okt. 2019
Behov for behandlingstilbud der både tager højde for psykisk lidelse og afhængighed
Ifm. høring over bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. har Rådet indgivet bemærkninger.
Læs høringssvar
21. okt. 2019
Nyt lovforslag vil gøre arbejdsmarkedet lidt mere rummeligt
Rådet for Socialt Udsatte ser positivt på nyt lovforslag om afskaffelsen for fastholdelsesfleksjob for seniorer.
Læs høringssvar
21. okt. 2019
Rådet gentager: Stærkt kritisabelt at retssikkerheden svækkes
Ifm. udkast til lov til udmøntning af "Aftale om mere enkle og skrærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger" har Rådet for Socialt Udsatte genfremsendt tidligere indgivet høringssvar.
Læs høringssvar
07. okt. 2019
Fagligt Forum for Patientsikkerhed bør sikre sig viden om socialt udsattes særlige udfordringer
Ifm. høring over lov om ændring af sundhedsloven m.fl. påpeger Rådet, at socialt udsattes ofte sammensate problemer er årsag til problemer i mødet med sundhedsvæsenet, og at der bør tages højde for dette.
Læs høringssvar
26. sep. 2019
Nyt lovforslag indeholder svækkelse af forældres retssikkerhed ved anbringelser uden samtykke
Rådet for Socialt Udsatte anerkender, at ro og stabilitet for udsatte børn og unge er et vigtigt hensyn, og at dette hensyn til tider kan kollidere med hensynet til forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager. Rådet finder imidlertid, at det ofte er muligt at imødekomme begge hensyn samtidig, og at der er dele af nærværende lovforslag, som hverken tjener det ene eller det andet formål.
Læs høringssvar