Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

23. okt. 2019
Behov for behandlingstilbud der både tager højde for psykisk lidelse og afhængighed
Ifm. høring over bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. har Rådet indgivet bemærkninger.
Læs høringssvar
21. okt. 2019
Nyt lovforslag vil gøre arbejdsmarkedet lidt mere rummeligt
Rådet for Socialt Udsatte ser positivt på nyt lovforslag om afskaffelsen for fastholdelsesfleksjob for seniorer.
Læs høringssvar
21. okt. 2019
Rådet gentager: Stærkt kritisabelt at retssikkerheden svækkes
Ifm. udkast til lov til udmøntning af "Aftale om mere enkle og skrærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger" har Rådet for Socialt Udsatte genfremsendt tidligere indgivet høringssvar.
Læs høringssvar
07. okt. 2019
Fagligt Forum for Patientsikkerhed bør sikre sig viden om socialt udsattes særlige udfordringer
Ifm. høring over lov om ændring af sundhedsloven m.fl. påpeger Rådet, at socialt udsattes ofte sammensate problemer er årsag til problemer i mødet med sundhedsvæsenet, og at der bør tages højde for dette.
Læs høringssvar
26. sep. 2019
Nyt lovforslag indeholder svækkelse af forældres retssikkerhed ved anbringelser uden samtykke
Rådet for Socialt Udsatte anerkender, at ro og stabilitet for udsatte børn og unge er et vigtigt hensyn, og at dette hensyn til tider kan kollidere med hensynet til forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager. Rådet finder imidlertid, at det ofte er muligt at imødekomme begge hensyn samtidig, og at der er dele af nærværende lovforslag, som hverken tjener det ene eller det andet formål.
Læs høringssvar
02. sep. 2019
Forbedring for førtidspensionister, der flytter mellem rigsdele
Rådet finder det meget positivt, at man med nyt lovforslag vil lette grænsehindringerne ved flytning mellem rigsdelene – også for personer, der er eller er i risiko for at blive socialt udsatte.
Læs høringssvar
27. feb. 2019
Der er brug for fokus på, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt
Ifm. høringen af Det Nationale Reformprogram 2019 har Rådet afgivet høringssvar, og påpeger bl.a. at der bør kigges mere på, hvordan arbejdsmarkedet kan blive mere rummeligt.
Læs høringssvar
26. feb. 2019
Stærkt kritisabelt at retssikkerheden svækkes
Rådet finder det stærkt kritisabelt, at nyt lovforslag vil svække borgernes retssikkerhed med det formål at gøre det lettere og hurtigere for kommunen at sanktionere.
Læs høringssvar
11. feb. 2019
Usikkert hvilken betydning regelforenkling får for socialt udsatte
Rådet støtter principielt, at regler for beskæftigelsesindsatser forenkles. Men det er uklart, hvilken betydning lovforslagene får for beskæftigelsesindsatsen for socialt udsatte.
Læs høringssvar
28. jan. 2019
Pension til modtagere af overførselsindkomster bør ikke finansieres ved mindreregulering
Rådet er grundlæggende positivt overfor, at overførselsindkomster ikke længere skal finansiere satspuljen, og at modtagere af overførselsindkomster sikres pensionsopsparing.
Læs høringssvar
18. jan. 2019
Nedsættelsen af integrationsydelsen vil fastholde børnefamilier i fattigdom
Rådet støtter ikke en nedsættelse af integrationsydelsen.
Læs høringssvar
18. jan. 2019
Forringelse for socialt udsatte, hvis myndigheder må forlange, at al kommunikation skal være digital
Rådet mener generelt ikke, at digitale henvendelser til den offentlige forvaltning skal være obligatoriske på områder, hvor borgere som privatpersoner har behov for at henvende sig til det offentlige.
Læs høringssvar