Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

02. sep. 2019
Forbedring for førtidspensionister, der flytter mellem rigsdele
Rådet finder det meget positivt, at man med nyt lovforslag vil lette grænsehindringerne ved flytning mellem rigsdelene – også for personer, der er eller er i risiko for at blive socialt udsatte.
Læs høringssvar
27. feb. 2019
Der er brug for fokus på, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt
Ifm. høringen af Det Nationale Reformprogram 2019 har Rådet afgivet høringssvar, og påpeger bl.a. at der bør kigges mere på, hvordan arbejdsmarkedet kan blive mere rummeligt.
Læs høringssvar
26. feb. 2019
Stærkt kritisabelt at retssikkerheden svækkes
Rådet finder det stærkt kritisabelt, at nyt lovforslag vil svække borgernes retssikkerhed med det formål at gøre det lettere og hurtigere for kommunen at sanktionere.
Læs høringssvar
11. feb. 2019
Usikkert hvilken betydning regelforenkling får for socialt udsatte
Rådet støtter principielt, at regler for beskæftigelsesindsatser forenkles. Men det er uklart, hvilken betydning lovforslagene får for beskæftigelsesindsatsen for socialt udsatte.
Læs høringssvar
28. jan. 2019
Pension til modtagere af overførselsindkomster bør ikke finansieres ved mindreregulering
Rådet er grundlæggende positivt overfor, at overførselsindkomster ikke længere skal finansiere satspuljen, og at modtagere af overførselsindkomster sikres pensionsopsparing.
Læs høringssvar
18. jan. 2019
Nedsættelsen af integrationsydelsen vil fastholde børnefamilier i fattigdom
Rådet støtter ikke en nedsættelse af integrationsydelsen.
Læs høringssvar
18. jan. 2019
Forringelse for socialt udsatte, hvis myndigheder må forlange, at al kommunikation skal være digital
Rådet mener generelt ikke, at digitale henvendelser til den offentlige forvaltning skal være obligatoriske på områder, hvor borgere som privatpersoner har behov for at henvende sig til det offentlige.
Læs høringssvar
04. jan. 2019
Forbedring af indkomst for pensionistgrupper burde også gælde resterende overførselsindkomster
P.b.a afskaffelsen af satspuljen vil regeringen med nyt lovforslag om bl.a. forhøjelse af satser for folkepension og forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspensionister forbedre indkomstgrundlaget for pensionistgrupper.
Læs høringssvar
18. dec. 2018
Manglende kapacitet til retspsykiatriske patienter skal ikke løses ved aftaler med privathospitaler
Rådet har afgivet høringssvar på forslag ift. psykiatriloven, sundhedsloven, autorisationsloven og lov om retspsykiatrisk behandling m.v herunder bl.a. om behandling af retspsykiatriske patienter på private institutioner og brug af narkohunde og kropsscannere i psykiatrien.
Læs høringssvar
14. dec. 2018
Almene boliger spiller en væsentlig rolle for, at der er betalbare boliger også til mindrebemidlede borgere
Rådet for Socialt Udsatte støtter, at der fjernes barrierer for etablering af almene boliger, idet almene boliger spiller en væsentlig rolle for, at der er betalbare boliger også til mindrebemidlede borgere.
Læs høringssvar
14. dec. 2018
Rådet tilslutter sig ikke forslag om afværgehjælp
Rådet finder overvejende de foreslåede ændringer ift. servicelovens magtanvendelsesregler positive. Dog kan Rådet ikke tilslutte sig forslaget om afværgehjælp. Hensynet til at afværge ødelæggelse af indbo eller andre værdier vurderes ikke at stå mål med det indgreb, det vil nødvendiggøre.
Læs høringssvar
07. dec. 2018
Mulighed for anonymitet i stofsmisbrugsbehandling er afgørende
Rådet bakker op om, at man skal kunne følge antallet i både almindelig og anonym behandling for stofmisbrug. Rådet mener dog, at ændringen i bekendtgørelsen vil kunne sætte spørgsmålstegn ved anonymiteten hos modtagerne af anonym behandling for stofmisbrug.
Læs høringssvar