Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

04. jan. 2019
Forbedring af indkomst for pensionistgrupper burde også gælde resterende overførselsindkomster
P.b.a afskaffelsen af satspuljen vil regeringen med nyt lovforslag om bl.a. forhøjelse af satser for folkepension og forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspensionister forbedre indkomstgrundlaget for pensionistgrupper.
Læs høringssvar
18. dec. 2018
Manglende kapacitet til retspsykiatriske patienter skal ikke løses ved aftaler med privathospitaler
Rådet har afgivet høringssvar på forslag ift. psykiatriloven, sundhedsloven, autorisationsloven og lov om retspsykiatrisk behandling m.v herunder bl.a. om behandling af retspsykiatriske patienter på private institutioner og brug af narkohunde og kropsscannere i psykiatrien.
Læs høringssvar
14. dec. 2018
Almene boliger spiller en væsentlig rolle for, at der er betalbare boliger også til mindrebemidlede borgere
Rådet for Socialt Udsatte støtter, at der fjernes barrierer for etablering af almene boliger, idet almene boliger spiller en væsentlig rolle for, at der er betalbare boliger også til mindrebemidlede borgere.
Læs høringssvar
14. dec. 2018
Rådet tilslutter sig ikke forslag om afværgehjælp
Rådet finder overvejende de foreslåede ændringer ift. servicelovens magtanvendelsesregler positive. Dog kan Rådet ikke tilslutte sig forslaget om afværgehjælp. Hensynet til at afværge ødelæggelse af indbo eller andre værdier vurderes ikke at stå mål med det indgreb, det vil nødvendiggøre.
Læs høringssvar
07. dec. 2018
Mulighed for anonymitet i stofsmisbrugsbehandling er afgørende
Rådet bakker op om, at man skal kunne følge antallet i både almindelig og anonym behandling for stofmisbrug. Rådet mener dog, at ændringen i bekendtgørelsen vil kunne sætte spørgsmålstegn ved anonymiteten hos modtagerne af anonym behandling for stofmisbrug.
Læs høringssvar
19. nov. 2018
Det bør undersøges, hvorfor de 150 særlige pladser i psykiatrien ikke bruges
Loven, der gav mulighed for at oprette 150 særlige pladser i psykiatrien til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling, blev gennemført forhastet og under stor skepsis fra mange organisationer på området. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at det har voldt problemer at få etableret pladserne til tiden og ikke mindst at få visiteret personer, som kan få gavn af dem.
Læs høringssvar
24. okt. 2018
Rådet støtter ikke reduktion af antallet af familieboliger i den almene boligsektor
Rådet for Socialt Udsatte understreger igen, at Rådet ikke støtter en reduktion af antallet af familieboliger i den almene boligsektor, som der lægges op til i ændringsforslaget til regeringens initiativer mod parallelsamfund.
Læs høringssvar
20. sep. 2018
Hjemløse grønlændere m.fl. risikerer at skulle betale for behandling på sygehus i Danmark
Foreslået ændring af sundhedsloven har til formål at at give regionerne hjemmel og pligt til at opkræve betaling for sygehusbehandling af først og fremmest turister, forretningsrejsende mv.
Læs høringssvar
22. aug. 2018
Foreslået lovændring ikke nok til at løse mangel på betalbare boliger
Rådet tilslutter sig forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger, hvor kommunerne gives incitament til at opføre små almene familie- og ungdomsboliger, og desuden får mulighed for at omdanne tomme ældreboliger til ungdomsboliger.
Læs høringssvar
22. aug. 2018
Initiativer mod parallelsamfund hindrer adgang til betalbare boliger
Rådet kan ikke tilslutte sig regeringens foreslåede initiativer mod såkaldte parallelsamfund, som Rådet mener vil hindre adgang til betalbare boliger og unødigt stigmatisere borgere.
Læs høringssvar
16. aug. 2018
Den udbredte brug af sanktioner i ydelser bør drøftes politisk
Rådet har modtaget et lovforslag om sanktioner i ydelser for bandemedlemmer. Bandekriminalitet vedrører ikke Rådets arbejdsområde, hvorfor Rådet ikke vil forholde sig direkte til lovforslaget.  
Læs høringssvar
15. aug. 2018
Se på tilskudsregler når forsøg med medicinsk cannabis evalueres
Rådet anbefaler, at det skrives ind i lovforslaget, at der ifm. evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – og hvis forsøgsordningen gøres permanent – tages politisk stilling til, om tilskudsordningen skal udvides eller indsluses i det almindelige tilskudssystem.
Læs høringssvar