Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

19. nov. 2018
Det bør undersøges, hvorfor de 150 særlige pladser i psykiatrien ikke bruges
Loven, der gav mulighed for at oprette 150 særlige pladser i psykiatrien til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling, blev gennemført forhastet og under stor skepsis fra mange organisationer på området. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at det har voldt problemer at få etableret pladserne til tiden og ikke mindst at få visiteret personer, som kan få gavn af dem.
Læs høringssvar
24. okt. 2018
Rådet støtter ikke reduktion af antallet af familieboliger i den almene boligsektor
Rådet for Socialt Udsatte understreger igen, at Rådet ikke støtter en reduktion af antallet af familieboliger i den almene boligsektor, som der lægges op til i ændringsforslaget til regeringens initiativer mod parallelsamfund.
Læs høringssvar
20. sep. 2018
Hjemløse grønlændere m.fl. risikerer at skulle betale for behandling på sygehus i Danmark
Foreslået ændring af sundhedsloven har til formål at at give regionerne hjemmel og pligt til at opkræve betaling for sygehusbehandling af først og fremmest turister, forretningsrejsende mv.
Læs høringssvar
22. aug. 2018
Foreslået lovændring ikke nok til at løse mangel på betalbare boliger
Rådet tilslutter sig forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger, hvor kommunerne gives incitament til at opføre små almene familie- og ungdomsboliger, og desuden får mulighed for at omdanne tomme ældreboliger til ungdomsboliger.
Læs høringssvar
22. aug. 2018
Initiativer mod parallelsamfund hindrer adgang til betalbare boliger
Rådet kan ikke tilslutte sig regeringens foreslåede initiativer mod såkaldte parallelsamfund, som Rådet mener vil hindre adgang til betalbare boliger og unødigt stigmatisere borgere.
Læs høringssvar
16. aug. 2018
Den udbredte brug af sanktioner i ydelser bør drøftes politisk
Rådet har modtaget et lovforslag om sanktioner i ydelser for bandemedlemmer. Bandekriminalitet vedrører ikke Rådets arbejdsområde, hvorfor Rådet ikke vil forholde sig direkte til lovforslaget.  
Læs høringssvar
15. aug. 2018
Se på tilskudsregler når forsøg med medicinsk cannabis evalueres
Rådet anbefaler, at det skrives ind i lovforslaget, at der ifm. evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – og hvis forsøgsordningen gøres permanent – tages politisk stilling til, om tilskudsordningen skal udvides eller indsluses i det almindelige tilskudssystem.
Læs høringssvar
13. aug. 2018
Den Sociale Investeringsfond har potentiale, men også faldgruber
Rådet for Socialt Udsatte er bl.a. betænkeligt ved, at sociale indsatser skal være investeringsforretning for investorer, der skal sikre et markedsmæssigt afkast. Mennesker, der har brug for hjælp, skal have hjælp, uanset om det kan betale sig.
Læs høringssvar
06. aug. 2018
Rådet kritiserer forslag om at fjerne statsrefusion på beskæftigelsesindsatsen
Regeringen vil fjerne statsrefusionen på bl.a. mentorstøtte til arbejdsløse og kalder forslaget for en forenkling.
Læs høringssvar
03. aug. 2018
Rådet støtter ikke obligatoriske læringstilbud til 1-årige
Regeringen indfører med forslaget skærpede krav ift. læringstilbud til 1-årige for familier med bopæl i et udsat boligområde.
Læs høringssvar
30. jul. 2018
Inddrag interessenter når resultatkriterier for sygehuse skal besluttes
Lovforslaget vil ændre i måden, regionerne modtager finansiering fra staten på. Den delmængde af finansieringen, der i dag tildeles afhængigt af, om regionerne opfylder et aktivitetskrav, skal fremadrettet tildeles afhængigt af, om regionerne lever op til et sæt af resultatkriterier.
Læs høringssvar
20. jun. 2018
Socialt udsatte patienter bør ikke betale gebyr for tolkebistand
Rådet for Socialt Udsatte mener ikke, at socialt udsatte patienter bør afkræves betaling for tolkebistand efter sundhedsloven. Det bør præciseres i bekendtgørelsen.
Læs høringssvar