Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

13. aug. 2018
Den Sociale Investeringsfond har potentiale, men også faldgruber
Rådet for Socialt Udsatte er bl.a. betænkeligt ved, at sociale indsatser skal være investeringsforretning for investorer, der skal sikre et markedsmæssigt afkast. Mennesker, der har brug for hjælp, skal have hjælp, uanset om det kan betale sig.
Læs høringssvar
06. aug. 2018
Rådet kritiserer forslag om at fjerne statsrefusion på beskæftigelsesindsatsen
Regeringen vil fjerne statsrefusionen på bl.a. mentorstøtte til arbejdsløse og kalder forslaget for en forenkling.
Læs høringssvar
03. aug. 2018
Rådet støtter ikke obligatoriske læringstilbud til 1-årige
Regeringen indfører med forslaget skærpede krav ift. læringstilbud til 1-årige for familier med bopæl i et udsat boligområde.
Læs høringssvar
30. jul. 2018
Inddrag interessenter når resultatkriterier for sygehuse skal besluttes
Lovforslaget vil ændre i måden, regionerne modtager finansiering fra staten på. Den delmængde af finansieringen, der i dag tildeles afhængigt af, om regionerne opfylder et aktivitetskrav, skal fremadrettet tildeles afhængigt af, om regionerne lever op til et sæt af resultatkriterier.
Læs høringssvar
20. jun. 2018
Socialt udsatte patienter bør ikke betale gebyr for tolkebistand
Rådet for Socialt Udsatte mener ikke, at socialt udsatte patienter bør afkræves betaling for tolkebistand efter sundhedsloven. Det bør præciseres i bekendtgørelsen.
Læs høringssvar
10. apr. 2018
Rådet modstander af nye skærpelser af adgang til kontanthjælp
Rådet kan ikke støtte regeringens forslag om, at opholdskravet endnu engang skærpes, samt at der indføres et beskæftigelseskrav for optjening af retten til kontanthjælp.
Læs høringssvar
06. apr. 2018
Afgørende at egenbetaling på tandlæge ikke stiger
Rådet mener ikke, der er klarhed for, at ændringer i voksentandplejen ikke vil øhe egenbetalingen for tandpleje for socialt udsatte og andre mindrebemidlede
Læs høringssvar
06. apr. 2018
Deltagerbetaling på danskundervisning øger marginalisering
Med forslaget indføres en deltagerbetaling på i alt 12.000 kr. for de seks moduler i en danskuddannelse for udlændinge mv. I forvejen skal deltagerne betale 1.250 kr. i depositum for hvert af de seks moduler.
Læs høringssvar
04. apr. 2018
"Ghettopakken" rammer udsatte i almene boliger
Rådet for Socialt Udsatte er grundlæggende modstander af regeringens ændringer i almenboligloven, fordi de rammer socialt udsatte lejere.
Læs høringssvar
23. mar. 2018
Sundhedskoordinationsudvalg bør mødes med socialt udsatte
Rådet finder problematisk, at socialt udsatte borgere er utilstrækkeligt repræsenteret i den nuværende sammensætning af patientinddragelsesudvalg.
Læs høringssvar
12. mar. 2018
Ordninger med eftergivelse af gæld bør forbedres
Den nuværende forsøgsordning med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper bør bevares, indtil en anden og bedre ordning kan sættes i stedet.
Læs høringssvar
12. mar. 2018
Forslaget om Én Plan er et skridt i den rigtige retning
Rådet har længe efterlyst redskaber, som kan sikre en samlet plan for de borgere, hvis problematikker spænder over flere forvaltninger, men har kommentarer til forslaget.
Læs høringssvar