Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

23. mar. 2018
Sundhedskoordinationsudvalg bør mødes med socialt udsatte
Rådet finder problematisk, at socialt udsatte borgere er utilstrækkeligt repræsenteret i den nuværende sammensætning af patientinddragelsesudvalg.
Læs høringssvar
12. mar. 2018
Ordninger med eftergivelse af gæld bør forbedres
Den nuværende forsøgsordning med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper bør bevares, indtil en anden og bedre ordning kan sættes i stedet.
Læs høringssvar
12. mar. 2018
Forslaget om Én Plan er et skridt i den rigtige retning
Rådet har længe efterlyst redskaber, som kan sikre en samlet plan for de borgere, hvis problematikker spænder over flere forvaltninger, men har kommentarer til forslaget.
Læs høringssvar
21. feb. 2018
Præciseringer af førtidspensionsregler er utilstrækkelige
Rådet er meget enigt med forligskredsen i, at der er et stort behov for at justere i reglerne om ressourceforløb og førtidspension. Det er dokumenteret, at kommunerne tolker reglerne meget forskelligt.
Læs høringssvar
14. feb. 2018
Frikommuneforsøg har flere gode elementer
Rådet er overordnet positivt over for flere af elementerne i det lovforslag, som giver frikommunerne nye muligheder for forsøg, men har en række kommentarer.
Læs høringssvar
12. feb. 2018
Undtagelsesbestemmelse i ændring af sundhedsloven bør også gælde socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar om forslag til ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand).
Læs høringssvar
19. jan. 2018
Magtanvendelse og indgreb i bestemmelsesret bør ske under hensyn til basale rettigheder
Overordnet mener Rådet, at der i udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, gives mulighed for en meget stor indgriben i et menneskes selvbestemmelse i og med, at man nu får udvidede muligheder for at flytte mennesker fra deres eget hjem imod deres ønske.
Læs høringssvar
19. jan. 2018
Godt med socialt frikort, men behov for justeringer i lovforslag
Rådet er overordnet meget positiv overfor forslaget om forsøg med socialt frikort. Rådet håber, at det bliver et vellykket forsøg, der kommer mange socialt udsatte til gavn.
Læs høringssvar
02. jan. 2018
Oprydningen hos SKAT skal ikke gå ud over udsatte
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar om et lovforslag, som er en del af oprydningsarbejdet i SKAT ovenpå det fejlslagne inddrivelsessystem.
Læs høringssvar
08. dec. 2017
Ny vejledning om stofmisbrugsbehandling er generelt god
En ny vejledning om den sociale stofmisbrugsbehandling er på vej. Rådet er generelt positiv.
Læs høringssvar
08. dec. 2017
Vejledning på det frivillige område bør fremhæve brugerfrivillighed
Den nye vejledning om det frviillige område er generelt god, mener Rådet, som dog har enkelte bemærkninger.
Læs høringssvar
01. dec. 2017
Rådet er kritisk overfor regelændring om pligt til at modtage kontanter
Rådet er generelt kritisk overfor regelændring, der betyder at butikker mv. alene er forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00 (visse steder fra kl. 06.00 til kl. 20.00), idet der er socialt udsatte grupper, som ikke har eller ikke kan anvende et elektronisk betalingsinstrument.
Læs høringssvar