Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

21. feb. 2018
Præciseringer af førtidspensionsregler er utilstrækkelige
Rådet er meget enigt med forligskredsen i, at der er et stort behov for at justere i reglerne om ressourceforløb og førtidspension. Det er dokumenteret, at kommunerne tolker reglerne meget forskelligt.
Læs høringssvar
14. feb. 2018
Frikommuneforsøg har flere gode elementer
Rådet er overordnet positivt over for flere af elementerne i det lovforslag, som giver frikommunerne nye muligheder for forsøg, men har en række kommentarer.
Læs høringssvar
12. feb. 2018
Undtagelsesbestemmelse i ændring af sundhedsloven bør også gælde socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar om forslag til ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand).
Læs høringssvar
19. jan. 2018
Magtanvendelse og indgreb i bestemmelsesret bør ske under hensyn til basale rettigheder
Overordnet mener Rådet, at der i udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, gives mulighed for en meget stor indgriben i et menneskes selvbestemmelse i og med, at man nu får udvidede muligheder for at flytte mennesker fra deres eget hjem imod deres ønske.
Læs høringssvar
19. jan. 2018
Godt med socialt frikort, men behov for justeringer i lovforslag
Rådet er overordnet meget positiv overfor forslaget om forsøg med socialt frikort. Rådet håber, at det bliver et vellykket forsøg, der kommer mange socialt udsatte til gavn.
Læs høringssvar
02. jan. 2018
Oprydningen hos SKAT skal ikke gå ud over udsatte
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar om et lovforslag, som er en del af oprydningsarbejdet i SKAT ovenpå det fejlslagne inddrivelsessystem.
Læs høringssvar
08. dec. 2017
Ny vejledning om stofmisbrugsbehandling er generelt god
En ny vejledning om den sociale stofmisbrugsbehandling er på vej. Rådet er generelt positiv.
Læs høringssvar
08. dec. 2017
Vejledning på det frivillige område bør fremhæve brugerfrivillighed
Den nye vejledning om det frviillige område er generelt god, mener Rådet, som dog har enkelte bemærkninger.
Læs høringssvar
01. dec. 2017
Rådet er kritisk overfor regelændring om pligt til at modtage kontanter
Rådet er generelt kritisk overfor regelændring, der betyder at butikker mv. alene er forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00 (visse steder fra kl. 06.00 til kl. 20.00), idet der er socialt udsatte grupper, som ikke har eller ikke kan anvende et elektronisk betalingsinstrument.
Læs høringssvar
04. okt. 2017
Kommuner bør forholde sig til beboers økonomiske forhold ift. egenbetaling på §§ 109 og 110-boformer
Udkast til ny bekendtgørelse lægger op til, at handlekommunen efter ansøgning fra en borger kan træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.
Læs høringssvar
09. aug. 2017
Regeringen anerkender behov for flere billige boliger - men det er ikke nok
Der er mangel på billlige boliger. Regeringen stiller derfor en række forslag til ændringer i almenboligloven. Der er udemærkede elementer i forslagene, men også elementer som bekymrer Rådet.
Læs høringssvar
08. jun. 2017
Forslag om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri er ude af proportioner
Forslaget om at straffe utryghedsskabende tiggeri med 14 dages ubetinget fængsel skaber yderligere marginalisering af udenlandske hjemløse, og i særdeleshed romaer og rumænske hjemløse.
Læs høringssvar