Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Adgang til psykologhjælp ved vold i nære relationer er vigtig

Rådet bakker op om bestræbelsen på at forbedre vilkårene for kvinder, der har været
udsat for vold i nære relationer. I den forbindelse er adgangen til psykologhjælp et vigtigt
bidrag.

Rådet har afgivet høringingsvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter) og bakker generelt op om forslaget.

Rådet påpeger dog, at mænd, der er udsat for vold i nære relationer, også kan have behov for psykologhjælp.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.