Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter

Svar på høring vedr. ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud.

Rådet for Socialt Udsatte har ingen bemærkninger til ændringen i bekendtgørelsen om, at borgerens egenbetaling for befordring til og fra beskæftigelsesstedet højest må udgøre 30 pct. af nettolønindtægten efter fradrag af skat.