Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Afgørende at egenbetaling på tandlæge ikke stiger

Rådet mener ikke, der er klarhed for, at ændringer i voksentandplejen ikke vil øhe egenbetalingen for tandpleje for socialt udsatte og andre mindrebemidlede

I forlængelse af den politiske aftale om nye rammer for voksentandplejen, gives sundheds- og ældreministeren bemyndigelse til sikre, at de nuværende rammer for tandplejen videreføres, indtil den nye ramme er på plads.

Rådet mener dog ikke, at der er tilstrækkelig klarhed i lovforslaget ift., hvorvidt ændringerne kan komme til at betyde en øget egenbetaling for socialt udsatte og andre borgere på kontanthjælp, som i forvejen har yderst vanskeligt ved at kunne betale for tandbehandling.