Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Bedre styring af offentlig behandling for alkoholmisbrug er ikke nok til at højne kvaliteten af tilbuddene.

Rådet forholder sig overordnet positivt til lovforslag om bedre styring af offentligt finansieret
behandling for alkoholmisbrug. Rådet bemærker dog, at forslaget alene har fokus på at styrke
kvaliteten ved at give kommunerne bedre muligheder for styring frem for at sikre en høj og
ensartet kvalitet i alle tilbud.

I Rådets høringssvar ifm. forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service og forskellige andre love (Bedre styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug, mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser, der leveres til borgere på sociale tilbud og indregning af udgifter til sundhedsfaglig behandling i taksten for sociale tilbud m.v.) påpeger Rådet, at mere styring alene kan virke begrænsende for borgernes frie valg, da man må formode, at den vil medføre mindre udbud af behandlingssteder herunder også sikkerhed for alternativer til det kommunale ambulante tilbud, hvis borgeren ikke er tilfreds med kvaliteten af det. Det kan være et særligt problem i udkantskommuner.

Derfor bør der gøres mere for at sikre høje kvalitetsstandarder ikke kun i de private tilbud, men også i de offentlige tilbud.

Læs Rådets bemærkninger til resten af lovforslaget i hele høringssvaret herunder.