Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Behov for behandlingstilbud der både tager højde for psykisk lidelse og afhængighed

Ifm. høring over bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. har Rådet indgivet bemærkninger.

Bl.a. påpeger Rådet, at det tidligere har stillet sig kritisk  over for idéen om, at indførelsen af kropsscannere og narkohunde er en egnet måde at styrke indsatsen over for rusmidler på psykiatriske afdelinger. Rådet anser derimod, at problemet først og fremmest bør adresseres ved at tilvejebringe egnede behandlingstilbud, hvor patienter kan modtage en integreret behandling, der tager højde for deres psykiske lidelse såvel som deres afhængighed.

Rådet finder, at det som minimum bør fremgå af bekendtgørelsen, at såfremt medikamenter eller rusmidler beslaglægges på en psykiatrisk afdeling, skal lægen have en samtale med patienten om behovet for evt. regulering af medicin. Dette ud fra en formodning om, at patienter, der indfører rusmidler og medikamenter på psykiatriske afdelinger, gør det, fordi de har behov for det.

Læs resten af Rådets bemærkninger i det fulde høringssvar herunder.