Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Manglende kapacitet til retspsykiatriske patienter skal ikke løses ved aftaler med privathospitaler

Rådet har afgivet høringssvar på forslag ift. psykiatriloven, sundhedsloven, autorisationsloven og lov om retspsykiatrisk behandling m.v herunder bl.a. om behandling af retspsykiatriske patienter på private institutioner og brug af narkohunde og kropsscannere i psykiatrien.

Rådet har igennem længere tid påpeget, at der er alt for mange retspsykiatriske patienter i Danmark, og antallet stiger fortsat. Dette betyder, at retspsykiatriske patienter i stigende grad optager kapacitet for patienter i den almene behandlingspsykiatri. Dette er en bekymrende udvikling. Rådet finder imidlertid ikke, at problemer med manglende kapacitet i psykiatrien til retspsykiatriske patienter skal løses ved at indgå aftale med privathospitaler om at varetage behandlingen. Derimod bør der gøres en massiv indsats for generelt at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter. Rådet kan i den forbindelse pege på, at der stadig mangler en grundig analyse af årsagerne til den store stigning i retspsykiatriske patienter.

Derudover stiller Rådet sig kritisk over for idéen om, at indførelsen af kropsscannere og narkohunde er en egnet måde at styrke indsatsen over for misbrug i psykiatrien. Rådet anser derimod, at problemet først og fremmest bør adresseres ved at tilvejebringe egnede behandlingstilbud, hvor patienter kan modtage en integreret behandling, der tager højde for deres psykiske lidelse såvel som deres afhængighed.