Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Besparelse på proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere må ikke betyde at de unge kun tilbydes de obligatoriske eller billigste forløb

Rådet har afgivet høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl.  (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon). 

Lovforslaget medfører bl.a., at proceskravene i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere lempes, og sikrer, at unge får bedre rettigheder og støtte i overgangen til uddannelse. Unge skal først have et nyt tilbud efter 4 måneder, mod 4 uger i dag. Dog skal første tilbud gives indenfor 4 uger. Desuden får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcentre og a-kasser skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller over video.

Rådet er bekymrede over at lempelsen af proceskravene forventes at generere en besparelse årligt på over 300 mio. kr. Det er en uheldigt, hvis konsekvensen af den store besparelse er, at de unge kun tilbydes de obligatoriske eller billigste forløb fx virksomhedspraktik og FGU, mens fx forløb på daghøjskole, som er dyrere, skæres væk.

Derudover bakker Rådet op om den foreslåede fleksibilitet, hvor ledige efter et ½ år kan vælge at afholde møde video eller telefonisk frem for fysisk. For nogle kan det have en afhjælpende effekt ikke at skulle møde op fx i forhold til sygdom og stress.