Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Borgerens personlige forhold bør undersøges før evt. sanktion i offentlig ydelse pga. udeblivelsesdom

Rådet har afgivet høringgsvar til udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.) og har kommentarer om udeblivelsesmeddelelser og om træk i offentlig ydelse som sanktion ved udeblivelse. 

Lovforslaget stiller forslag om, at udeblivelsesdomme ifølge forslaget fremadrettet kan overbringes digitalt, hvor det før blev overbragt personligt. Endvidere kan anklagemyndigheden efter lovforslaget formidle meddelelser om afgørelser om påtaleopgivelser og tiltalefrafald via Digital Post eller med anbefalet brev.

Rådet for Socialt Udsatte mener, at personer uden en bopæl og personer, der ikke kan bruge digitale løsninger, fortsat bør have overbragt meddelelser personligt.

Lovforslaget indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og andre modtagere af offentlig ydelser, der er tiltalte i en straffesag, men som udebliver fra retsmøder trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, i en periode kan trækkes i visse offentlige ydelser.

Konkret foreslås, at personen i perioden mens sagen står på højst kan få ydelser, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3 i lov om aktiv socialpolitik. Ved tiltalefrafald efterbetales forskellen til den oprindeligt tildelte ydelse.

Rådet mener, at retten som minimum skal sikre, at de ramte personer ikke mister deres bolig eller ikke længere vil have råd til at købe mad og medicin og andre velfærdstruende konsekvenser. Borgerens personlige forhold bør derfor undersøges inden sanktionen effektueres.

Du kan download Rådets fremsendte høringssvar i sin fulde ordlyd herunder.