Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Den almene boligsektor har en forpligtelse overfor mennesker med sociale problemer

I et nyt høringssvar omkring anvendelse af Landbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor minder Rådet om, at den almene boligsektor har en særlig forpligtelse til at huse mennesker med sociale og økonomiske problemer. Det betyder fx, at den almene boligsektor har til formål at stille boliger til rådighed til en pris, der er til at betale - også når man er på den laveste sociale ydelse.

Rådet finder det positivt, at kommunerne med lovforslaget får mulighed for at sikre opførelsen af almene boliger, men påpeger samtidig, at sådanne opførelser ikke kan stå alene. En fortsat boligsocial indsats er afgørende for især udsatte grupper med massive sociale problemer. I forhold til dette påpeger Rådet, at kommunerne har en forpligtelse til at yde en særlig støtte til de mest udsatte - fx gennem etablering af sociale viceværtsordninger eller andre målrettede tiltag.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.