Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Den nye integrationsydelse skaber større fattigdom og afsavn

Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til forslaget om en ny integrationsydelse.
Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at lovforslaget resulterer i fattigdom blandt de berørte grupper. Al erfaring viser med stor tydelighed, at det har mærkbare, negative menneskelige konsekvenser for både de berørte voksne og deres børn at fjerne et ordenligt forsørgelsesgrundlag. Det gavner kort sagt ikke nogen eller noget men skaber blot yderligere marginalisering.

Læs høringssvaret her