Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Den udbredte brug af sanktioner i ydelser bør drøftes politisk

Rådet har modtaget et lovforslag om sanktioner i ydelser for bandemedlemmer. Bandekriminalitet vedrører ikke Rådets arbejdsområde, hvorfor Rådet ikke vil forholde sig direkte til lovforslaget.

 

Rådet finder det dog relevant i en lidt bredere sammenhæng politisk at drøfte det hensigtsmæssige i og konsekvenserne af den stadigt mere udbredte brug reduktion i ydelser som sanktioner/straf.