Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Der er brug for fokus på, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt

Ifm. høringen af Det Nationale Reformprogram 2019 har Rådet afgivet høringssvar, og påpeger bl.a. at der bør kigges mere på, hvordan arbejdsmarkedet kan blive mere rummeligt.

Rådet opfordrer til at NRP’er i afsnittet om sociale inklusion nævner den udfordring der ligger i, at selv om beskæftigelsen er på et historisk højt niveau, så er man stadig langt fra målet om 22.000 færre husstande med lav arbejdsmarkedstilknytning – i 2017 var man 62.000 over  baseline i 2008, så der mangler en reduktion på 85.000 husstande – eller hvad der nogenlunde er opnået fra 2014 til 2017. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt de gennemførte arbejdsmarkedsreformer, der stort set alene vedrører udbudssiden, ikke er for begrænsede. Der bør også kigges mere på efterspørgselssiden herunder hvordan arbejdsmarkedet kan blive mere rummeligt.