Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Psykiatriske patienter bør kende deres nye rettigheder

I et høringssvar er Rådet overordnet set positive overfor en ændring af sundhedsloven, hvormed særregler for psykiatriske patienter ophæves. Lovændringen giver psykiatriske patienter ret til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, samt ret til hurtig udredning, således psykiatriske og somatiske patienter ligestilles.

Rådet peger i sit høringssvar på, at en succesfuld implementering af lovændringen afhænger af, at målgruppen får kendskab til deres nye rettigheder, hvilket ikke er den enkeltes ansvar, men derimod regionernes. Dette er i særdeleshed afgørende i forhold til socialt udsatte borgere med psykisk sårbarhed, som generelt ikke kender til deres rettigheder i det offentlige system.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.