Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Forslag om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri er ude af proportioner

Forslaget om at straffe utryghedsskabende tiggeri med 14 dages ubetinget fængsel skaber yderligere marginalisering af udenlandske hjemløse, og i særdeleshed romaer og rumænske hjemløse.

Rådet finder det endvidere strafferetsligt helt ud af proportioner i forhold til ”forseelsen tiggeri”, at tiggeri i udkastet til lovforslag kan medføre 14 dages fængsel uden forudgående advarsel.

Rådet bemærker, at forslaget ikke forholder sig til de problemer, hjemløse har, og hvordan de bør løses. Ligeledes vil Rådet henlede opmærksomheden på, at det forslag, der nu hastebehandles, vedrører problemer, som har eksisteret længe, og som er årligt tilbagevendende især i sommermånederne.

Rådet mener, at man frem for akutte og sporadiske løsninger bør arbejde mere grundigt og langsigtet med at løse de problemer det skaber, når såkaldt ”udenlandske
tilrejsende” slår lejr på offentlige steder og ”skaber utryghed og gener for omkringboende og forbipasserende”, som det hedder i forslagets bemærkninger.