Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

"Ghettopakken" rammer udsatte i almene boliger

Rådet for Socialt Udsatte er grundlæggende modstander af regeringens ændringer i almenboligloven, fordi de rammer socialt udsatte lejere.

Rådet kan ikke anbefale, at lovforslaget fremsættes for Folketinget, på baggrund af de negative konsekvenser det vil have for socialt udsatte.

Overordnet ønsker Rådet desuden at afvise brugen af betegnelsen ”ghettoer”, da det er med til at stigmatisere borgere i særligt udsatte boligområder.

Udsatte grupper, som lever under vanskelige sociale og økonomiske vilkår, har ret til at bo et sted, som de kan betale, og som de selv har valgt - men den ret slækkes med regeringens forslag, som bl.a. vil betyde, at man kan tvangsflyttes ud af sin bolig. Det er et meget voldsomt indgreb i en person eller en families liv, hvis man ikke længere kan bo dér, hvor man bor.

Hvis regeringen alligevel ønsker at fremsætte forslaget, så bør retten til genhusning og fuld erstatning for hver eneste borger, som rammes, som minimum eksplicit slås fast i forslaget, og finansieringen bør komme andensteds fra end fra Landsbyggefonden – og derved fra alle lejere i sektoren.