Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

God ambition om bæredygtig udvikling i almene boligområder i nyt lovforslag

Ifm. høring vedr. lov om ændring af lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret erklærer Rådet sig enig i ambitionen om at skabe en mere bæredygtig udvikling i almene boligområder, men er dog også bekymrede for begrænsninger i anvisningsretten. 

Udkastet til lovforslaget udvider antallet af almene boligområder, der bliver omfattet af virkemidlerne fra  parallelsamfundslovgivningen ved at tilføje en ny kategori af  boligområder kaldet forebyggelsesområder, der dækker 58 nye boligområder med over 100.000 beboere.

Rådet anerkender og er enig i forslagets hensigt om at skabe bæredygtig udvikling i de almene boligområder.

Som en del af forslaget vil der dog være en lang række borgere, som der ikke kan anvises til boliger i forebyggelsesområder. Fx borgere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år.

I en tid, hvor hjemløsheden er stigende, anser Rådet begrænsninger i anvisningsretten for meget bekymrende, da det vil gøre de endnu vanskeligere for kommunerne at finde  egnede boliger, der kan hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Rådet fraråder af samme årsag at muligheden for  nedrivning af boliger udvides til også at dække forebyggelsesområderne.

Læs mere i det fulde høringssvar herunder.