Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Gode takter i regeringens beskæftigelsesreform

Regeringen har fremlagt sit forslag til en beskæftigelsesrefom. Rådet er generelt positiv over for lovforslagets sigte om, at individuelt tilpassede, koordinerede, sammenhængende indsatser skal træde i stedet for gentagen, meningsløs aktivering - ikke mindst i forhold til gruppen, som er i risiko for at blive opgivende overfor ’systemet’ med forøget risiko for langtidsledighed som følge.

I forhold til beskæftigelsesrådet mener Rådet, at det bør skrives ind i lovforslaget, at sammensætningen af beskæftigelsesrådet ændres, således at de lokale udsatteråd får én repræsentant i beskæftigelsesrådet.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.