Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Godt at frikommuneforsøg afprøver nye løsninger til forbedring af vilkårene for mennesker i socialt udsathed.

I sit høringssvar vedr. forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg II glæder Rådet sig bl.a. over, at forsøget med udslusningsboliger forlænges. 

Metoden med udslusningsboliger har vist sig virksom til at få borgere med lav betalingsevne ud af hjemløshed og til at forebygge hjemløshed. Derfor bør udslusningsboliger også være en del af værkstøjskassen, når der bliver lavet en ny hjemløsereform.

Rådet bifalder, at kommuner i frikommuneforsøget fortsat får mulighed for at afholde udgifter til indretning af bofællesskaber. Bestemmelsen giver flere muligheder i arbejdet for at sikre boligmuligheder for mennesker i hjemløshed eller risiko for hjemløshed. Derfor ser Rådet frem til, at der bliver fremsat lovforslag om at gøre ordningen permanent.

Rådet påpeger dog det ærgerlige i, at udmeldingen om forlængelse af frikommuneordningen først kommer efter kommunerne har indgået, eller er ved at indgå, budgetaftaler for 2022. Det øger risikoen for, at ellers gode projekter ikke bliver videreført, fordi muligheden ikke har været udmeldt i tide.