Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Godt med socialt frikort, men behov for justeringer i lovforslag

Rådet er overordnet meget positiv overfor forslaget om forsøg med socialt frikort. Rådet håber, at det bliver et vellykket forsøg, der kommer mange socialt udsatte til gavn.

Rådet har dog en række bemærkninger til både selve ordningen, forsøgsperioden og finansieringen.