Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Godt tiltag med jobrettet indsats til unge, men nye sanktionsmuligheder er bekymrende

Rådet støtter forsøg med jobrettet indsats til unge, men er bekymret for sanktioner - det giver Rådet udtryk for i sit høringssvar vedr. udmøntning af Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft: Forsøg med jobrettet indsats for unge, ydelsesmæssige sanktioner og forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder.

Rådet takker for høringen.

Rådet støtter op om, at der laves forsøg med jobrettet indsats til unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. Det er vigtigt at gribe de unges motivation, hvor den er. Hvis en ung ikke ønsker, at starte uddannelse kan det umiddelbart virke fornuftigt i stedet at lade dem få en jobrettet indsats. I den forbindelse lægger Rådet vægt på at der er tale om et tilbud, og unge har ret til at vælge fortsat at få en uddannelsesrettet indsats frem for en jobrettet, at ordningen er midlertidig og der bliver arbejdet grundigt med evaluering af forsøget.

Som en del af aftalen indføres nye sanktioner for åbenlyst uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, hvis de ikke lever op til krav om jobsøgning. Det er et opmærksomhedspunkt, at ydelserne på uddannelseshjælp og overgangsydelse i forvejen er så lave, at de ikke kan dække et beskedent minimumsbudget.

Derfor ser Rådet med bekymring på at der indføres mulighed for yderlige økonomiske sanktioner over for især disse grupper. Samtidig er de foreslåede sanktioner af et omfang, så modtagere af andre ydelser også vil kunne risikere at komme under et minimumsbudget. Når borgere sanktioneres, så deres indkomst ikke længere kan dække de mest basale og faste udgifter, så øges risikoen for bl.a. gældsætning og hjemløshed. Derfor kan Rådet ikke anbefale, at udvide sanktionsmulighederne.

Rådet henstiller til at såfremt de nye sanktioner gennemføres, så følges de af udvidet ansvar for at vejlede, og en opsøgende indsats for at sikre, at ydelsesmodtagere i risiko for sanktioner er opmærksomme på situationen, og at kommunen derudover er opmærksom og reagerer på
evt. konsekvenser ift. fx huslejebetalinger.