Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Hjemløse grønlændere m.fl. risikerer at skulle betale for behandling på sygehus i Danmark

Foreslået ændring af sundhedsloven har til formål at at give regionerne hjemmel og pligt til at opkræve betaling for sygehusbehandling af først og fremmest turister, forretningsrejsende mv.

Med lovforslagets formuleringer risikerer man dog også at ramme en meget sårbar gruppe i form af personer med grønlandsk, færøsk eller udenlandsk baggrund, som oplever hjemløshed i Danmark.

Rådet mener, at det er fundamentalt, at udsatte hjemløse som befinder sig i Danmark søger og får sygehusbehandling, hvis de har behov. Mangel på en rejseforsikring eller lign. må ikke blive en barriere for, at hjemløse opsøger eller kan få den nødvendige sygehusbehandling.

Rådet opfordrer derfor til, at hjemløshed (uden bopæl) indskrives som undtagelsestilfælde i en særlig
undtagelsesbestemmelse, eller hvis det ikke er muligt så i bemærkningerne til loven på samme måde, som udlændige uden lovligt ophold er nævnt som undtagelse.