Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Inddrag interessenter når resultatkriterier for sygehuse skal besluttes

Lovforslaget vil ændre i måden, regionerne modtager finansiering fra staten på. Den delmængde af finansieringen, der i dag tildeles afhængigt af, om regionerne opfylder et aktivitetskrav, skal fremadrettet tildeles afhængigt af, om regionerne lever op til et sæt af resultatkriterier.

Rådet anbefaler, at der aktivt søges inddragelse af interessenter, når de fremtidige resultatkriterier for landets sygehuse skal udarbejdes og besluttes.