Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Foreslået lovændring ikke nok til at løse mangel på betalbare boliger

Rådet tilslutter sig forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger, hvor kommunerne gives incitament til at opføre små almene familie- og ungdomsboliger, og desuden får mulighed for at omdanne tomme ældreboliger til ungdomsboliger.

Rådet bemærker dog, at initiativerne næppe i sig selv er tilstrækkelige til at løse problemet med omfattende mangel på små, betalbare boliger til borgere med lav indkomst.