Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Initiativer mod parallelsamfund hindrer adgang til betalbare boliger

Rådet kan ikke tilslutte sig regeringens foreslåede initiativer mod såkaldte parallelsamfund, som Rådet mener vil hindre adgang til betalbare boliger og unødigt stigmatisere borgere.

Rådet anerkender, at det kan være hensigtsmæssigt at fremme en mere balanceret socioøkonomisk beboersammensætning i visse boligområder, men der eksisterer allerede en række redskaber hertil, og Rådet mener, at lovforslaget går for vidt.

Rådet mener i det hele taget ikke, at det er hensigtsmæssigt at betegne boligområder som "ghettoer", da det bidrager til unødig stigmatisering af borgere, der bor i de pågældende områder.

Rådet mener, at de samlede elementer i lovforslaget vil gøre adgangen til betalbare boliger for nogle af samfundets mest udsatte på overførselsindkomster endnu mere vanskelige, end de er i forvejen.

Den almene boligsektor, som løfter en vigtig boligsocial opgave, bør styrkes, ikke afvikles.