Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Ja til rehabiliterende ressourceforløb - Nej til aldersdiskrimination

Lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsespolitik (udmøntning af reformen af førtids- og fleksjob)

Overordnet set rummer lovforslaget mange gode elementer, som ved en god praktisk forankring kan medvirke til en afgørende forskel for socialt udsatte. Specielt initiativerne med rehabilitering gennem ressourceforløb, tværgående rehabiliteringsteams og gennemgående, koordinerende sagsbehandler, mentor og aktiv inddragelse af borgeren i behandlingen af dennes sag ligger i god tråd med de anbefalinger, som Rådet er talsmand for.

Rådet finder derimod lovforslagets skelnen mellem personer under og over 40 år principiel forkert og direkte diskriminerende. Alderen bør aldrig kunne få en betydning for indsatsen, hvorfor dette skel bør fjernes.