Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Vigtigt skridt for at sikre tandbehandling til socialt udsatte

Dårlig tandsundhed er et stort problem for mange socialt udsatte, der skader deres almindelige sundhed og mulighed for at indgå i sociale sammenhæng. Rådet ser lovforslaget om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere som et vigtigt skridt for at sikre tandbehandling for en del socialt udsatte, og har en række bemærkninger.

Ifm. høring over udkast til lov om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere påpeger Rådet bl.a., at det bør indskærpes for kommunerne, at det ikke kun er brugere af § 104 tilbud eller § 110 boformer, der er i målgruppen, men også de mennesker, der af forskellige årsager ikke er brugere af tilbuddene, men kunne være det.

Desuden bør målgruppen for socialtandplejen også inkludere mennesker i substitutionsbehandling, hvis de ikke er omfattet af specialtandplejen, da denne gruppe grundet substitutionsmedicinen har massive problemer med tandsundhed og ofte svært ved at bruge de almindelige tandplejetilbud.

Derudover er det helt afgørende for ordningens succes, at visitationen til socialplejen bliver ubureaukratisk for brugerne, som det også understreges i bemærkningerne til lovforslaget. Visitationsprocessen skal være simpel, så det sikres, at socialt udsatte, der kun benytter lavtærskel tilbud, også får en reel adgang, som de kan bruge.

Rådet er enig i lovforslagets bemærkninger, om at en meget stor del af målgruppen vil have behov for en opsøgende indsats og følgeskab i forbindelse med brug af socialtandplejen.

Læs flere bemærkninger fra Rådet i det fulde høringssvar herunder.