Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Mulighed for anonymitet i stofsmisbrugsbehandling er afgørende

Rådet bakker op om, at man skal kunne følge antallet i både almindelig og anonym behandling for stofmisbrug. Rådet mener dog, at ændringen i bekendtgørelsen vil kunne sætte spørgsmålstegn ved anonymiteten hos modtagerne af anonym behandling for stofmisbrug.

Det forhold alene, at der fremover skal spørges ind til dele af typiske identifikationskilder som navn og CPR-nr. (fødselsdato), kan betyde, at modtagere ikke vil opleve samme grad af anonymitet som tidligere.

Rådet mener, at det er meget afgørende, at der også er tilbud om anonym behandling af stofmisbrug.