Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Nedsættelsen af integrationsydelsen vil fastholde børnefamilier i fattigdom

Rådet støtter ikke en nedsættelse af integrationsydelsen.

Ifm. udkast til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven m.fl. opfordrer Rådet til, at den del af lovforslaget, som omhandler nedsættelse af integrationsydelsen, ikke gennemføres.

At sænke integrationsydelsen, som i forvejen er nedsat ift. kontanthjælp, vil yderligere fastholde familier i fattigdom, mener Rådet. Det er statistisk veldokumenteret, at børnefattigdom har varige skadelige konsekvenser ind i voksenlivet for de ramte børn, og det kan herved være med til at øge antallet i risikogruppen for socialt udsathed senere i livet.

Rådet påpeger, at der ikke er belæg for at tro, at økonomiske incitamenter på denne udsatte grupper virker efter hensigten. Ifølge et praktikertjek udarbejdet af Mploy for STAR har de økonomiske incitamenter i Jobreform fase I stort set ingen eller meget begrænset effekt på målgruppens jobsøgningsadfærd. Ligeledes er det dokumenteret (se Müller m.fl.: Fattigdom, Afsavn og Coping, 2015), at økonomiske incitamenter på integrationsydelsesmålgruppen kan gøre modtagerne mere modløse og derfor virke modsat hensigten.

I øvrigt modarbejder regeringen med lovforslaget målsætningen om at leve op til FN's Verdensmål om halvering af generel fattigdom inden 2030.