Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Obligatorisk selvbetjening repræsenterer fortsat en udfordring for socialt udsatte

Rådet har afgivet høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om overgang til obligatorisk selvbetjening og ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder.

Rådet har i et tidligere høringssvar påpeget, at den stigende digitalisering af kontakten til det offentlige repræsenterer en udfordring for socialt udsatte borgere, og dette synspunkt fastholder Rådet i indeværende høringssvar. Mange socialt udsatte borgere har ikke tilmeldt sig digital post, hvilket kan risikere at få store konsekvenser i forhold til fx manglende eller forkert udbetaling af ydelser, de har ret til efter den sociale lovgivning, eller i forhold til manglende klageafgivninger.

Grundet ovenstående er det positvt, at lovforslaget indeholder en mulighed for fritagelse fra obligatorisk selvbetjening, hvis kommunalstyrelsen vurderer, at "særlige forhold" taler for det. Som en yderligere højnelse af denne bestemmelse forslår Rådet, at bestemmelsen suppleres med en generel  regel om, at fritagelse fra digital post efter brugerens ønske, begrunder fritagelse fra obligatorisk selvbetjening. 

Læs hele Rådets høringssvar herunder.