Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Offentlige myndigheder bør være særligt opmærksomme på digitalt svage borgere i overgang til nyt digitalt postsystem

I sit høringssvar til Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere tilslutter Rådet sig ambitionen om at gøre overgangen til et nyt it-system så kort som muligt, men påpeger behov for at involvere bl.a. civilsamfundet i omstillingsperioden, så digitalt svage borgere ikke får problemer.

Lovforslaget giver finansministeren hjemmel til at indføre en midlertidig omstillingsperiode i forbindelse med overgangen  fra et it-system til et andet. Baggrunden er, at den  eksisterende løsning for Digital Post, der varetages af e-Boks  A/S overgår til en anden leverandør Netcompany A/S pr. den 30. november 2021.

Med forslaget gives mulighed for at indføre foranstaltninger, som skal understøtte en så effektiv og sikker overgang som muligt. Det kan fx indebære, at ny og gammel post en kort overgang ligger to steder. Digitaliseringsstyrelsen tilstræber, at overgangen forløber over en weekend, men kan ikke udelukke at det trækker ud.

Rådet for Socialt Udsatte kan tilslutte sig lovforslaget og finder det positivt, at Digitaliseringsstyrelsen tilstræber at gøre overgangen til et nyt system så kortvarig som muligt.

Rådet for Socialt Udsatte mener samtidig, at  digitaliseringsstyrelsen skal gøre offentlige myndigheder og også andre aktører opmærksomme på, at man i overgangsperioden er særligt opmærksomme på de digitalt svage borgere. Det er eksempelvis ikke hensigtsmæssigt, hvis borgerne i en periode skal tilgå ny og gammel digital post to forskellige steder. Det bør indskærpes, at myndigheder m.fl. i vigtige ærinder bør kommunikere pr. brev eller følge op telefonisk.

Rådet for Socialt Udsatte anbefaler, at offentlige myndigheder også bruger andre aktører, professionelle såvel som NGO’er, som medspillere i forbindelse med omstillingsperioden.