Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Ordninger med eftergivelse af gæld bør forbedres

Den nuværende forsøgsordning med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper bør bevares, indtil en anden og bedre ordning kan sættes i stedet.

Behovet for at få lettet gældsbyrder for socialt udsatte med ubetalelig gæld er stort.

Rådet ser derfor ingen grund til, at regeringen afskaffer den nuværende forsøgsordning med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, som der er lagt op til i nyt lovforslag, uden at der er sat en anden ordning i stedet for.

Rådet anbefaler, at regeringen iværksætter en uvildig analyse, som munder ud i anbefalinger til en ny og bedre ordning og/eller til, hvordan eksisterende ordninger kommer langt flere socialt udsatte til gavn.