Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pension til modtagere af overførselsindkomster bør ikke finansieres ved mindreregulering

Rådet er grundlæggende positivt overfor, at overførselsindkomster ikke længere skal finansiere satspuljen, og at modtagere af overførselsindkomster sikres pensionsopsparing.

Rådet mener dog ikke, at pensionsopsparing skal finansieres ved fortsat at mindreregulere overførselsindkomstssatserne.