Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Positivt at ny bekendtgørelse vil bevare varetægtsarrestanters ret til vederlagsfri social stofbehandling.

Rådet er positiver over for bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen), men bemærker dog bl.a., at substitutionsbehandling ikke nævnes.

Rådet er generelt optaget af, at vederlagsfri social stofbehandling og substitutionsbehandling skal være tilgængeligt for alle, der har brug for det og ønsker det.

Rådet ser positivt på, at bekendtgørelsen bevarer varetægtsarrestanters ret til vederlagsfri social  stofbehandling, men bemærker, at substitutionsbehandling  ikke nævnes. Rådet mener, at retten til substitutions- og abstinensbehandling er ligeså nødvendig som den sociale
stofbehandling.

Derudover har Rådet en række bemærkninger til indholdet af bekendtgørelsen, som du kan læse i det fulde høringssvar herunder.