Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Præciseringer af førtidspensionsregler er utilstrækkelige

Rådet er meget enigt med forligskredsen i, at der er et stort behov for at justere i reglerne om ressourceforløb og førtidspension. Det er dokumenteret, at kommunerne tolker reglerne meget forskelligt.

Desværre mener Rådet dog ikke, at de foreslåede præciseringer reelt styrker de berørte borgeres retssikkerhed nævneværdigt. Der er fortsat tale om, at kommunen har en høj grad af rum for skøn, når det fx skal vurderes, om det er ”helt åbenbart”, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.