Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Forbedring af indkomst for pensionistgrupper burde også gælde resterende overførselsindkomster

P.b.a afskaffelsen af satspuljen vil regeringen med nyt lovforslag om bl.a. forhøjelse af satser for folkepension og forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspensionister forbedre indkomstgrundlaget for pensionistgrupper.

Rådet anerkender, at der i lovforslaget er tale om forbedringer, om end mindre forbedringer, i indkomsten for pensionistgrupper.

Rådet mener dog, at forbedringerne også burde tilkomme de resterende grupper, som har bidraget til satspuljen.