Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet bakker om øget sikkerhed og tryghed i psykiatrien

I sit høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. bakker Rådet op om de foreslåede ændringer, der har til formål at øge sikkerheden og trygheden blandt personale og sårbare patienter.

Rådet hæfter sig ved, at der i forslaget lægges vægt på, at begrænsninger og tiltag i husordener skal stå mål med de trusler, der kommer fra patientgruppen på den enkelte afdeling.

Der stilles desuden forslag om et fast maksimalt interval for den første lægelige vurdering af tvangsfikserede patienter på fire timer, og at de efterfølgende vurderinger højst må ske med 10 timers mellemrum. Derudover stilles forslag om notatpligt for den faste vagt for bæltefikserede patienter.

Rådet hilser systematisk tilsyn med bæltefikserede velkomment, ligesom notatpligten ses som en tiltrængt styrkelse af området. Rådet mener, at tvang med bæltefiksering skal ned på et absolut minimum og hæfter sig ved, at det i forslaget ses som afgørende, at der sker en nedbringelse af tvang på de psykiatriske afdelinger, og at tvang alene anvendes, når mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige.