Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet støtter forslag om at bygge Basalboliger

I Rådets høringssvar ifm. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene støtter Rådet bl.a. op om forslaget om basalboliger, om straming af reglerne for sammenlægning af boliger og den fortsatte finansiering af Center for Boligsocialt Arbejde.

Der er flere steder stor mangel på boliger, der er til at betale for mennesker på de laveste offentlige ydelser.

Rådet hilser derfor den fortsatte nedsættelse af den kommunale grundkapital velkommen med appel om, at det bør føre til flere billige boliger. Det må være et mål, at aftalen bliver fulgt op af konkrete planer for at bygge mange flere boliger, der er til at betale på de laveste kontanthjælpsydelser. Derfor støtter Rådet også BLs forslag om at bygge såkaldte Basalboliger med finansiering fra Nybyggerifonden i de største byer.

Rådet er også tilfredse med, at der med lovforslaget lægges op til en stramning af reglerne for sammenlægning af boliger i byområder, hvor der er pres på boligmarkedet. Rådet bemærker, at udsatte boligområder er undtaget fra denne stramning. De små boliger i udsatte boligområder vil ofte være steder, hvor socialt udsatte har råd til at bo, og derfor risikerer flere sammenlægninger at føre til større boligmangel for socialt udsatte. Derfor foreslår Rådet, at det indskrives, at sammenlægninger altid bør modsvares af opførsel af nye boliger, der er betalelige for mennesker på de laveste kontanthjælpsydelser.

Der foregår meget vigtigt socialt arbejde i den almene boligsektor. Det er vigtigt, at erfaringerne bliver evalueret, og at de gode erfaringer bliver udbredt. I den forbindelse er det godt, at lovforslaget indeholder en fortsat finansiering af Center for Boligsocial Udvikling.