Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet støtter forslag om gratis rygestoplægemidler

Rådet ser positivt på forslaget om, at kommuner uden at skulle søge om dispensation
vederlagsfrit kan udlevere rygestoplægemidler.

Ifm. høring af forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning) svarer Rådet, at det ser positivt på forslaget om udlevering af gratis rygestopmedicin.

Rådet påpeger, at det især kunne være gavnligt for socialt udsatte, hvis der er mulighed for at deltage i rygestopkurser og få gratis rygestopmedicin i  sammenhæng med nogle af de sociale tilbud, socialt udsatte i øvrigt benytter.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.