Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet støtter forslag om personlige borgerstyrede budgetter

I sit høringssvar til vedr. udkast til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter
til socialt udsatte borgere, bakker Rådet op om forslaget.

Rådet takker for høringen.

Rådet vil gerne tilslutte sig lovforslaget. Rådet bifalder arbejdsmetoden med personlige borgerstyrede budgetter, der sætter borgerens egne ønsker og mål for fremtiden i centrum og giver ejerskab over, hvilke tiltag, der skal gennemføre for at borgeren kan nå sine mål.

Erfaringerne med personlige borgerstyrede budgetter er positive. Klart størstedelen af deltagerne, 79 pct., i satspuljeforsøgene fra 2017-2019 er ved hjælp af personlige borgerstyrede budgetter enten kommet tættere på deres langsigtede mål eller er kommet helt i mål.

Dermed peger erfaringerne på, at borgerstyrede budgetter med udgangspunkt i borgernes egne mål og ønsker er et effektivt middel til sociale forbedringer for borgerne.

Den nye aftale om reserven lægger op til endnu et forsøg, som kommunerne kan søge om at deltage i.
Rådet vil opfordre til, at der igangsættes et arbejde om hvordan personlige borgerstyrede budgetter kan udbredes, og blive et fast element i den socialpolitiske værktøjskasse i alle kommuner.