Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet støtter ikke forslag om tre-årig karantæneperiode ift. offentlige ydelser efter udstået straf for vold

I sit høringssvar vedr. initiativer til beskyttelse af børn imod vold og anden negativ social kontrol og indførelse af regler om fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. påpeger Rådet, at de ikke kan støtte forslaget. 

Lovforslaget skærper straffen for vold mod børn og indebærer, at mennesker, der dømmes, vil blive  sanktioneret ifht. modtagelse af offentlige ydelser i en tre- årig karantæneperiode efter udstået straf. I  karantæneperioden vil den dømte maksimalt kunne  modtage offentlig ydelse på niveau med selvforsørgelses-,  hjemrejse- og overgangsydelsen (SHO), uanset hvilken offentlig ydelse, borgeren normalt er berettiget til. Både hvis denne ydelse er kontanthjælp, pension, dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge.  Hvis borgeren inden dommen er på SHO, tæller de tre år  efter udstået straf ikke med i optjeningen til almindelig kontanthjælp.

I praksis betyder sanktioneringen, at borgere, der modtager offentlige ydelser, straffes hårdere end borgere i arbejde, selvom de har begået samme forbrydelse.

Rådet vil fraråde denne forskelsbehandling. Begår man en forbrydelse, så skal man straffes for det. Det bør ikke føre til strafskærpelse, at man fx er arbejdsløs, pensionist eller syg. Det er et vigtigt princip, at loven er lige for alle uanset social klasse. Det princip brydes, når sanktioner i offentlige ydelser gøres til en del af en straf.

Desuden vil sanktionen ikke kun ramme den dømte ydelsesmodtager selv, men også dennes børn og ægtefælle. SHO ydelsen er lav og vil i de fleste tilfælde ikke kunne dække et beskedent minimumsbudget. Det betyder, at modtagere ofte lever i fattigdom.

Selv midlertidig fattigdom rammer børn hårdt. Undersøgelser viser, at bare et enkelt år i fattigdom kan have negative konsekvenser for børn langt ind i voksenlivet. Hvis der fortsat er børn i hjemmet, vil sanktioner i ydelserne derfor ikke kun skade forældrene, men også i høj grad de børn, det er lovforslagets formål at beskytte.

På denne baggrund kan Rådet ikke anbefale vedtagelse af lovforslaget.