Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet støtter ikke reduktion af antallet af familieboliger i den almene boligsektor

Rådet for Socialt Udsatte understreger igen, at Rådet ikke støtter en reduktion af antallet af familieboliger i den almene boligsektor, som der lægges op til i ændringsforslaget til regeringens initiativer mod parallelsamfund.

Rådet henviser til tidligere høringssvar af 22. august, da ændringsforslaget ikke ændrer ved det forhold, som Rådet her udtrykte kritik af. Ændringerne vil fortsat bevirke at andelen af almene familieboliger reduceres betydeligt i de pågældende områder.

Rådet kan ikke støtte dette, da den almene boligsektor er helt afgørende ift. at tilvejebringe betalbare boliger til nogle af samfundets mest udsatte borgere. Sektoren løser en vigtig boligsocial opgave for samfundet og bør styrkes og ikke afvikles.