Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet tilslutter sig forslag om mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere med ophold på specialiserede sociale botilbud.

Rådet mener bl.a., at det er fornuftigt, at der gives mulighed for mellemkommunal refusion og tilslutter sig lovforslaget.

Det er fornuftigt, at der gives mulighed for mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere med ophold på specialiserede sociale botilbud. For mennesker i social udsathed er det afgørende, at der er et tilstrækkeligt udbud af specialiserede sociale botilbud.

En ny undersøgelse fra VIVE om Socialt udsatte ældre i hjemløshed viser, at manglende kapacitet i specialiserede sociale botilbud kan betyde langvarige ophold på herberger og forsorgshjem. Derfor er det vigtigt, at fx ekstra omkostninger til  sundhedstilbud ikke bliver en forhindring for, at kommunerne opretter de nødvendige specialiserede sociale tilbud.

Rådet lægger vægt på, at ansvaret for, at borgerne får de nødvendige sundhedsydelser, fortsat ligger hos opholdskommunen for hjemmesygeplejen og hos bopælskommunen for øvrige kommunale sundhedsydelser.