Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet tilslutter sig ikke forslag om afværgehjælp

Rådet finder overvejende de foreslåede ændringer ift. servicelovens magtanvendelsesregler positive. Dog kan Rådet ikke tilslutte sig forslaget om afværgehjælp. Hensynet til at afværge ødelæggelse af indbo eller andre værdier vurderes ikke at stå mål med det indgreb, det vil nødvendiggøre.

Derudover er Rådet positiv over for forslaget om kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger og finder, at det øger fleksibiliteten i forhold til anvisning af boliger til personer med funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer.

Rådet kvitterer for bestræbelsen på at skabe ungdomsmiljøer for unge, der har brug for at bo på botilbud. Men henleder opmærksomheden på de flaskehalse, der kan komme til at opstå, når beboere i botilbud for unge fylder 35 år. Flere kommuner har lange ventelister til botilbud, og det er formodentlig ikke realistisk, at det er muligt at finde egnede botilbud med et års varsel til alle, der har brug for dette.