Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet er positiv overfor en del af forslagene i udkast til lov om frikommunenetværk

Frikommuneforsøgene rummer flere gode elementer, bl.a. forslagene om udvidet adgang for kommunerne til anvendelse af udslusningsboliger til personer, der opholder sig i midlertidige boformer, og bestræbelsen på at koordinere målsætninger og indsatser for borgere, der modtager støtte på flere områder, er Rådet umiddelbart positiv overfor.

Men der er også tiltag, der har negative konsekvenser for socialt udsatte. Bl.a kan Rådet ikke tilslutte sig forslaget om udvidelse af de gældende opsigelsesregler, så det i flere situationer bliver muligt at opsige lejere i almene plejeboliger, og Rådet finder ikke, at det er rimeligt, at socialfaglige hensyn og hensyn til borgernes retssikkerhed skal vige til fordel for en bedre styring af kommunens udgifter.